AVG ledenadministratie

AVG van VERENIGING DRAAIORGELVRIENDEN WESTSTELLINGWERF

Namens het bestuur van de V.D.W. wordt de ledenadministratie op een laptop , met een beveiliging t.w. GEBRUIKERSNAAM en WACHTWOORD en een ANTI – VIRUS PROGRAMMA bijgehouden.

Namens het bestuur van de vereniging mogen de volgende personen de gegevens inzien c.q. aanpassen.
-Heer W . Petter ———-ledenadministratie
-Heer J . Visser ———–penningmeester
-Heer E. de Haas ——– ICT specialist
De leden staan geregistreerd met de volgende gegevens :
-LIDNUMMER
-VOORLETTERS en ACHTERNAAM
-Adres gegeven ;STRAAT +HUISNUMMER [eventuele toevoeging]
-POSTCODE en WOONPLAATS
– CONTRIBUTIE
-voor zover men toestemming heeft gegeven voor automatische inning contributie ,word het BANKNUMMER [IBAN] geregistreerd.
Het aan- en afmelden wordt door de leden zelf gedaan ,door dit kenbaar te maken aan het bestuur. 
De gegevens worden 2x per jaar aangepast i . v . m een wijziging, zoals:
–Nieuwe lid
–Verandering adres/bankgegevens /contributie
— Stopzetten van contributie
Het LEDENBESTAND wordt op GEEN enkele wijze met DERDEN gedeeld .
Alle leden hebben op verzoek altijd ,onder toezicht van een bevoegd persoon , toegang tot hun gegevens
Alle leden ontvangen JAARLIJKS een LIDMAATSCHAPSKAART met dezelfde gegevens , als die welke geregistreerd staan op de computer.
Wolvega, 01-05-2018.