Over Grote Dorus

“Grote Dorus” werd in 1913 gebouwd in de fabriek van Th. Mortier te Antwerpen.
Tot in de vijftiger jaren heeft het als dansorgel dienst gedaan in café de Duivenbode te Oosterhout. In 1958 kwam het orgel in bezit van kolenhandelaar P. Carpay te Leeuwarden, die in die dagen meerdere orgels in zijn bezit had en hij veranderde de naam van zijn nieuwe aankoop in “Grote Dorus”. Het orgel had toen een hoogte van vier meter en een lengte van zeker acht meter.

Om het op straat wat handzamer te maken is het verkleind. Twee zijnissen met pijpwerk en registers verdwenen met de cellograve, de carillon, de bascofoon en flüte harmonique, terwijl later een boudon zangregister werd toegevoegd. Het orgel werd toen doorverkocht aan de firma Boering te Hoogeveen.

In oktober 1968 werd het aangekocht door enkele orgelvrienden uit Wolvega, met als doel het orgel te plaatsen in de gemeenschap van Weststellingwerf. Een vereniging tot exploitatie werd in 1970 opgericht en dat werd een groot succes.
Sinds de oprichting traden ruim 6000 personen, scholen en bedrijven toe als lid en betalen jaarlijks een contributie. In 2023 zijn er 3400 leden. Het gevolg hiervan is, dat het orgel alsmede de orgelloods aan de Spoorlaan te Wolvega schuldvrij in het bezit is van de vereniging en zij in staat is het orgel optimaal te kunnen onderhouden en het muziekrepertoire uit te kunnen breiden.

Voor het onderhoud zorgt op dit moment Jan van Eijck & Znn Draaiorgels te Terwolde. In de loop der jaren is de benzinemotor vervangen door een elektromotor gevoed door accu’s, hetgeen een grote verbetering bleek te zijn: stiller en milieuvriendelijker.

De vereniging dankt dit totale succes in de eerste plaats aan de vrijwilligers, die geheel belangeloos dagelijks bij toerbeurt met het orgel de straat opgaan om, met muziek de contributie in ontvangst nemen, en alle evenementen en optredens verzorgen.

Een fantastisch samenspel, dat er voor heeft gezorgd, dat geheel Weststellingwerf en enkele randgebieden zich rond “Grote Dorus hebben geschaard.

De Grote Dorus heeft een 190tal muziekboeken, ieder jaar wordt het repertoire uitgebreid.

Tot slot hieronder nog de huidige dispositie van het orgel.
8 bassen 4 sterk en in forto 8 trombones
10 accompagnementen 3 sterk
23 zang, bestaande uit registerviool, forte viool, piano, ondermars piston en boudon.
20 tegenzang, bestaande uit de registers cello, celleste, bariton en flüte
8 slagwerk, bestaande uit grote trom en bekken, kleine trom en woodblocks.